Nhà / Silicon chịu nhiệt

Silicon chịu nhiệt

Silicon chịu nhiệt là các tấm đặc, xốp chịu nhiệt độ cao được sử dụng nhiều trong các lĩnh vực nhiệt độ cao. Tấm silicon đáp ứng hầu hết các yêu cầu kỹ thuật.