Nhà / Nhựa công nghiệp / Tấm nhựa phíp

Tấm nhựa phíp

Tấm nhựa phíp cách điện

Bakelit hay nhựa phíp là một loại vật liệu có tên chung chung dựa trên nhiệt rắn phenol formaldehyde resin polyoxybenzylmethylenglycolanhydride, được phát triển năm 1907 – 1909 bởi Tiến sĩ Leo Hendrick Baekeland. Sản phẩm thành lập bởi các phản ứng dưới nhiệt độ và áp suất của phenol …

Đọc thêm »